Vlaams Spellenarchief
             
   
Welkom bij de grootste Nederlandstalige database met recensies over bord- en gezelschapsspellen uit binnen- en buitenland.

Leer- en Ontwikkelingsspel (Helpt u bij het verbeteren van leer- en ontwikkelingssituaties)
Gerrickens training & adviesLeer- en Ontwikkelingsspel (Helpt u bij het verbeteren van leer- en ontwikkelingssituaties)

...Vertaling beschikbaar.

Gerrickens Peter & Verstege Marijke & van Dun Zjev
2010
educatief

1
24
meer dan 18j
16' tot 45'
N
...
30,00 EUR 
België 
... 
  
Recensie:
BEDOELING De bedoeling van het spel is een bijdrage leveren aan het zicht krijgen op en/of het verbeteren van uiteenlopende leer- en ontwikkelingssituaties. Het gaat daarbij niet alleen over het leren in het kader van een opleiding, cursus of training, maar ook over leren op de werkplek en in het leven van alledag. TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN Het spel is een goed hulpmiddel voor iedereen die zelfstandig inzicht wil krijgen in het eigen leerproces en wie of wat daarbij belangrijk is. Daarnaast is het bestemd voor ieder die zich bezighoudt met of verantwoordelijk is voor het leerproces van anderen, bijvoorbeeld ouders, docenten, trainers, (praktijk-) begeleiders, coaches, hulpverleners en managers. TOELICHTING Centraal in het spel staat de persoon die leert of zich ontwikkelt. Het uitgangspunt daarbij is dat er vijf factoren zijn die een rol spelen bij het scheppen van een optimale leersituatie: 1. Leermotieven: Waarom leer ik? Voorbeelden zijn: ´deskundig(er) worden op een bepaald gebied´, ´(meer) geld verdienen´of ´waardering krijgen´. 2. Manieren van leren: Hoe ga ik het liefste te werk bij het leren? Of: hoe verloopt leren bij mij? Voorbeelden zijn: ´ik leer door het zelf te doen´ of ´ik leer het liefst in een groep´ of ´ik leer door over een onderwerp te lezen´. 3. Leervaardigheden: Wat moet ik kunnen om effectief te leren? In hoeverre beschik ik over deze vaardigheden? Voorbeelden zijn: ´hoofdzaken van bijzaken onderscheiden´ of ´leerstof koppelen aan mijn (werk-) situatie'. 4. Leervoorwaarden: Wie en wat heb ik nodig om prettig te leren? In hoeverre wordt aan de leervoorwaarden voldaan? Voor- beelden zijn: ´overzichtelijk en begrijpelijk lesmateriaal´ of ´zinvolle en uitdagende opdrachten´. 5. Leerbelemmeringen: Wie of wat belemmert mij bij het leren? Voorbeelden zijn:´ik durf geen hulp te vragen´, ´ik voel me onzeker als ik nieuwe dingen moet leren´ of ´anderen keuren het af dat ik ga leren´. Afhankelijk van de situatie kan de nadruk liggen op een of meerdere van deze factoren, al dan niet in onderlinge samenhang.

Legende:

(uitleg van de symbolen die onder de spelfoto kunnen verschijnen)


beoordeling als gezinsspel: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
educatieve beoordeling: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
dit spel heeft een duidelijke educatieve meerwaarde
  spelregels beschikbaar in pdf-formaat
punten eerste indruk, na één keer het spel gespeeld te hebben
       
     
L10 Web Stats Reporter 3.15