Vlaams Spellenarchief
             
   
Welkom bij de grootste Nederlandstalige database met recensies over bord- en gezelschapsspellen uit binnen- en buitenland.

Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag
Jong en van zinOké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag

...

Svenja Vergauwen, Erika Frans
2013
educatief

3
20
vanaf 13 ŕ 15j
46' tot 2u
N
...
25,00 EUR 
België 
... 
  
Recensie:
Korte omschrijving:

Oké?! is een spel om seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar te stellen. Dit spel is gebaseerd op het Vlaggensysteem van Sensoa en MOVISIE.

Uitgebreid:

info uitgever: Het educatieve ‘Oké?! Spel over seksueel grensoverschrijdend gedrag’ is vernieuwd. Dit spel voor jongeren van 12 tot 16 jaar heeft als thema seks, grenzen en weerbaarheid. Kinderen en jongeren kunnen slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar gaan vaak ook zelf over de grens. Oké?! maakt jongeren duidelijk wat oké is - en waarom. Het spel is ontwikkeld door Jong & Van Zin, in samenwerking met Sensoa en Movisie en is gebaseerd op het Vlaggensysteem (Frans & Franck, 2010). Je vindt in het vernieuwde spel nieuwe spelsuggesties en het Nederlandse doorverwijsluik. De criteria bij de tekeningen zijn meer consequent toegepast. Wat is wel en niet oké? Seksueel (experimenteer)gedrag maakt deel uit van de leefwereld van jongeren. Grenzen verkennen en grenzen overschrijden zijn inherent aan de seksuele ontwikkeling van jongeren. Maar hoe maak je seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar, en kan je jongeren houvast bieden om te ontdekken wat wel en niet oké is op seksueel gebied? Professionals vinden het niet altijd makkelijk om hierover open in gesprek te gaan. Vaak wordt er vooral óver  jongeren gesproken en minder met de jongeren zélf.  Het nieuwe spel 'Oké?!' wil het thema seksueel grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken en de drempel voor jongeren verlagen om steun te zoeken. Het Vlaggensysteem Wat is een normale seksuele ontwikkeling, en waar zoekt een kind of jongere de grenzen op? Wanneer is gedrag grensoverschrijdend en vraagt het om een correctie of sanctie? Het Vlaggensysteem biedt (professionele) opvoeders, docenten, jongerenwerkers en hulpverleners een houvast om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden en geeft aan wat je kunt doen bij gedrag wat niet wenselijk is. Het Vlaggensysteem heeft een gedegen theoretische onderbouwing en heeft in de praktijk zichzelf bewezen als werkzame pedagogische interventie. Oké?! Het vlaggenspel voor jongeren Het spel Oké?! bouwt voort op de werkvormen van  het Vlaggensysteem en biedt een praktisch en interactief instrument voor professionals en begeleiders. Zo kunnen ze direct met de jongeren in gesprek over seksualiteit en grenzen. Oké?! Spel in stappen Oke?! bestaat uit verschillende stappen: • Afspraken maken: zorgen dat jongeren ’veilig en vrij’ kunnen praten • Opwarmoefeningen • Oefenen met de criteria en de vlaggen • Praten over eigen ervaringen • Het spel spelen: In de loop van het spel verzamelen de spelers wist-je-dat-kaarten, doe-kaarten, aanvaardbaar-of-niet-kaarten en tekeningen. De speler die op het einde van het spel het grootste aantal kaarten heeft, wint. • Afronden

Legende:

(uitleg van de symbolen die onder de spelfoto kunnen verschijnen)


beoordeling als gezinsspel: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
educatieve beoordeling: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
dit spel heeft een duidelijke educatieve meerwaarde
  spelregels beschikbaar in pdf-formaat
punten eerste indruk, na één keer het spel gespeeld te hebben
       
     
L10 Web Stats Reporter 3.15