Vlaams Spellenarchief
             
   
Welkom bij de grootste Nederlandstalige database met recensies over bord- en gezelschapsspellen uit binnen- en buitenland.

Ludo
KingLudo

Vertaling beschikbaar.

onbekend
1990
gezellige sfeer
renspel
dobbelsteen
2
4
vanaf 5 à 8j
16' tot 45'
N-E
eenvoudig
8,00 EUR 
tweedehands 
 
  
Recensie:
Dit spel lijkt heel goed op Mens erger je niet, maar wijkt toch serieus af van het basisidee. Het kruisvormige parcours bestaat uit 56 i.p.v. 40 vakjes en bevat vakken met een ster en een globe. Elke speler krijgt 4 pionnen in zijn kleur en plaatst die op zijn voorraadvak. Twee dobbelstenen worden bijgeleverd: een klassieke zeszijdige dobbelsteen en een speciale waarop naast de cijfers 1-2-4-6 ook nog een ster en een globe te zien zijn. De speler gooien om beurten met beide dobbelstenen. Pionnen worden in het spel gebracht indien de speciale dobbelsteen een “globe” gooit. Een “globe” worp geeft recht op een extra beurt. Als een speler weer een “globe” gooit dan mag hij of een andere pion in het spel brengen of zijn eerste pion naar een volgend globe-veld verplaatsen. Het spel wordt linksom gespeeld. Als een speler een “ster” gooit dan mag hij zijn pion naar een volgend ster-veld verplaatsen zonder evenwel een globe-veld te passeren. Dat is heel raar want tussen elke twee opeenvolgende ster-velden ligt steeds één globe-veld. Ik heb deze spelregel in de bijgeleverde andere talen bestudeerd en merk geen vertaalfout op. Deze spelregel is op zijn zachtst uitgedrukt stupide. Waarschijnlijk moet hier een foute interpretatie gebeurd zijn. Het oorspronkelijke Ludo werd in Engeland in 1896 gepatenteerd. Deze versie van de firma King wijkt behoorlijk af van het originele concept. Landt een pion op een veld waarop een pion van een tegenspeler staat dan wordt deze geslagen. Komt een speler echter op een veld waarop twee of meer pionnen van eenzelfde speler staan, dan moet die pion er helaas zelf af. Om “thuis” te geraken moet een speler met zijn pion precies op het ster-vak voor zijn thuisvakken komen en in de volgende beurt een “globe” gooien. Lukt dit niet dan moet de speler zijn beurt overslaan. Deze editie wijkt heel veel af van het Ludo eind 19de eeuw. De onbekende auteurs hebben een heel eigen interpretatie aan het spelverloop gegeven door het introduceren van een symbolendobbelsteen en twee verschillende soorten vakken op het parcours. Je kan vanzelfsprekend ook een gewone Ludo op dit speelbord spelen.

Legende:

(uitleg van de symbolen die onder de spelfoto kunnen verschijnen)


beoordeling als gezinsspel: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
educatieve beoordeling: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
dit spel heeft een duidelijke educatieve meerwaarde
  spelregels beschikbaar in pdf-formaat
punten eerste indruk, na één keer het spel gespeeld te hebben
       
     
L10 Web Stats Reporter 3.15