Vlaams Spellenarchief
             
   
Welkom bij de grootste Nederlandstalige database met recensies over bord- en gezelschapsspellen uit binnen- en buitenland.

Numero Card Game
R.I.C. PublicationsNumero Card Game

Vertaling beschikbaar.

Drysdale Frank
1995
combinatie
kaart
rekenen
2
4
vanaf 9 à 12j
16' tot 45'
E
oplopend
8,00 EUR 
USA 
 
  
Recensie:
De Australische auteur, Frank Drysdale, werd op 57-jarige leeftijd geconfronteerd met de ziekte van Altzheimer. Hij ontwierp dit spel om enerzijds samen te spelen met zijn kleinkinderen én om zijn geheugen actief te houden. Dit eenvoudige cijferspel vertoont heel sterke gelijkenissen met ‘Gelb gewint!’ van Kosmos. Het is heel sober uitgegeven maar het biedt je de mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad van het spel te verhogen door toevoeging van ‘wild cards’. Deze kaarten tonen niet alleen bewerkingen van +2, -2 tot +4, -4 maar ook percenten, breuken, veelvouden, delers, vierkantswortels en machten. Het spel bestaat uit vier gekleurde sets met getallen van 1 tot 15 en een set ‘wild cards’ die wiskundige bewerkingen voorstellen. Vooraf kan je afspreken of je de wild cards wel of niet gebruikt. Als je het spel een eerste keer uitprobeert, gebruik je enkel de gekleurde kaarten 1-15 (met jongere kinderen 1-5 of 1-10). Elke speler krijgt vijf handkaarten en de resterende kaarten worden als verdekte stapel op de tafel gelegd. Twee kaarten worden open op tafel geplaatst. Er zijn drie eenvoudige basisregels: 1) Bij elke beurt moet je één getallenkaart uit je hand spelen om te “nemen”, te “bouwen” of “uit te spelen”. Daarna vul je je handkaarten terug aan tot 5 stuks. 2) Als je “bouwt” moet je het antwoord van dat bouwen reeds op één kaart in je hand hebben. 3) Elke wild card die uit je hand je speelt, geeft je recht op een extra beurt. Het NEMEN van kaarten is de eenvoudigste actie. Met één enkele handkaart neem je kaarten op tafel die ofwel precies gelijk zijn of waarvan de som die kaart vormt. Zowel de handkaart als de genomen kaarten gaan naar een eigen aflegstapel (en brengen punten op). Je kan b.v. een “6” op tafel nemen als je ook een “6” in je handen hebt. Maar je kan ook een “4” en “2” op tafel nemen met die “6” in je handen. Maar je kan ook alle mogelijke combinaties die “6” vormen op tafel nemen met die ene “6” uit je hand: neem een 6-4-2 op tafel met die ene “6” (je neemt een 6 en een 4+2). Het is niet steeds mogelijk om te nemen. Als je niet kan nemen, probeer dan of je kan BOUWEN. Bouwen is het toevoegen van een handkaart bij een enkele kaart of een combinatie van kaarten op tafel waardoor je een nieuw getal vormt dat straks kan genomen worden. Je mag echter alleen bouwen als je zelf reeds de juiste som in je hand hebt. Op tafel ligt een “2” en je hebt in je hand een “4” en “6”. Je kan nu de “4” bouwen op de “2” omdat je bij je volgende beurt met je “6” die twee kaarten kan nemen. Als je niet kan (of wil om tactische redenen) nemen of bouwen, moet je één kaart uit je hand SPELEN op tafel. Als de voorraadstapel leeg is, wordt er verder gespeeld totdat slechts één speler nog handkaarten heeft. Deze speler mag een laatste poging doen om te nemen. Het spel eindigt. Kaarten die nu nog op tafel liggen, gaan naar de speler die als laatste een kaart kon nemen. Overtollige handkaarten van de laatste speler worden afgetrokken van zijn persoonlijke score. De score van elke speler bestaat uit het aantal kaarten in zijn eigen aflegstapel. De speler met de hoogste score wint. In zijn basisvorm is Numero een combinatie kaartspel waarbij de spelers voortdurend alert moeten zijn voor alle mogelijke sommen die kunnen gemaakt worden met kaarten op tafel en de eigen handvoorraad. Wie de meeste kaarten (sommen met meerdere termen) kan nemen, verhoogt zijn score aanzienlijk. Om het spel nog meer dimensie te geven kan je wild cards introduceren. Dit zijn geen getallenkaarten, maar wel extra bewerkingskaarten. De basisbewerking in Numero is het optellen, maar door het introduceren van wild cards kan je extra bewerkingen toevoegen. Elke keer je een wild card op tafel speelt, moet je een extra speelbeurt spelen. Een mooi voorbeeldje: op tafel ligt een “1” en “15”. In je hand beschik je over een “7” en de wild cards “-3” en “x4”. Je speelt eerst de “-3” op de “1”, vervolgens de “x4” hierop, en dan neem je deze drie kaarten samen met de “15” omdat “(1-3)x4+15=7” en je zelf een “7” in je handen hebt. Dat is nog eenvoudig. Je begrijpt dat als je wild cards zoals “75%” of “vierkantswortel” of “kwadraat” of “3/5” toevoegt, je de moeilijkheidsgraad en het aantal combinatiemogelijkheden gevoelig verhoogt. Voor wie nog moeilijker wil doen, voegt de auteur ook nog extra scoringsregels toe waarbij meer dan 1p per kaart kan verdiend worden als je b.v. alle basisbewerkingen gebruikt of als je getallenkaarten in vier kleuren neemt of als je... Numero is een prima rekenspel dat zowel in het lager onderwijs als in het secundair onderwijs zijn plaats zal verdienen. Leuk om weten is dat de volledige opbrengst van de verkoop van dit spel terecht komt bij de ‘Alzheimer’s Association of Australia’. Je kan heel veel extra informatie vinden op www.numero.org (inclusief Flash animaties en een PowerPoint presentatie).

Legende:

(uitleg van de symbolen die onder de spelfoto kunnen verschijnen)


beoordeling als gezinsspel: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
educatieve beoordeling: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
dit spel heeft een duidelijke educatieve meerwaarde
  spelregels beschikbaar in pdf-formaat
punten eerste indruk, na één keer het spel gespeeld te hebben
       
     
L10 Web Stats Reporter 3.15